Day: June 11, 2020

Anthology of Ennead

Tuyển tập các doujinshi ngắn và dài của Ennead của artist Mare Dịch và up khi chưa được sự đồng ý của tác giả nên TUYỆT ĐỐI không mang đi nơi khác! Chương truyện & Password Cuộc sống ở hiện đại Password: Mắt phải của Horus đại diện cho ai? (11 kí tự) Tất diệt bàng bạch Password: Mắt trái của Horus đại diện cho ai? (12 kí tự) P/S: Nhấn xung quanh nền trắng ngay dưới dòng “Chương truyện & Password” hoặc nhấn vào mũi tên sẽ hên xui hiện ra câu hỏi mật khẩu. Không hỏi đáp án… Read More

error: Content is protected!! Nghĩ gì mà đi copy?