Category: ~ Cuộc chơi nghẹt thở

[25] Cuộc chơi nghẹt thở

Chương 25. Biên tập: Tinh Vũ Đáp án cho câu hỏi là: Quan Trí tới để làm bia ngắm. Giờ học thực chiến yêu cầu kỹ thuật rất cao, bất kể là công hay thủ. Tuy rằng bàn về thân thủ thì Quan Trí không được xem là kém, nhưng là người thì luôn có lúc sa ngã. Mấy năm nay Quan Trí rất chăm “chạy bộ”, thân thủ nhanh nhẹn trước kia cũng dần biến thành sức chân lanh lẹ, tiếc là trong tình hình bây giờ hoàn toàn không phải nơi có thể phát huy.