[Novel] Chén thánh của Eris

[Novel] Chén thánh của Eris

Tác giả: Tokiwa Kujira

Dịch giả: Đinh Đinh

Lưu ý:

  1. Bản dịch vì mục đích phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả.
  2. Vì tên nhân vật được viết bằng Katakana, mà cách phiên của người Nhật thì cần phải có xác nhận của tác giả mới biết được chính xác tên nhân vật theo hệ Latin là gì, nên dịch giả không đảm bảo đúng hoàn toàn tất cả tên người, tên địa danh xuất hiện trong tác phẩm. Dịch giả chỉ có thể đảm bảo chuyển lại theo đúng cách đọc dựa trên phiên Katakana.
  3. Truyện đã có manga, mọi người có thể đọc →ở đây←

Mục lục:

Giới thiệu ⋅ Các nhân vật

1.1 ⋅ 1.2 ⋅ 1.3

2.1 ⋅ 2.2 ⋅ 2.3 ⋅ 2.4

3.1 ⋅ 3.2 ⋅ 3.3 ⋅ 3.4

4.1 ⋅ 4.2 ⋅ 4.3

5.1 ⋅ 5.2 ⋅ 5.3 ⋅ 5.4 ⋅ 5.5 ⋅ 5.6

6.1 ⋅ 6.2 ⋅ 6.3 ⋅ 6.4

7.1 ⋅ 7.2 ⋅ 7.3 ⋅ 7.4 ⋅ 7.5

7.6 ⋅ 7.7 ⋅ 7.8 ⋅ 7.9 ⋅ 7.10

8.1 ⋅ 8.2 ⋅ 8.3 ⋅ 8.4 ⋅ 8.5 ⋅ 8.6 ⋅ 8.7

9.1 ⋅ 9.2 ⋅ 9.3 ⋅ 9.4 ⋅ 9.5

Chương cuối

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: