[14] QHPVT

5 thoughts on “[14] QHPVT

  1. Chẹp, bức xúc thiệt chứ. Cũng gặp vụ này rồi, mình nói hết nước hết cái không tin. Có người “có thẩm quyền” lặp lại cái cả đám hùa theo 😑

  2. Ủa chap trước cứ tưởng anh tóc vàng là nữ không á =)))))))))))))))))))))))
    Bộ này hay có nét vẽ vui và càng đọc càng hút. Cảm ơn mọi người thật nhiều <3

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận. Và đừng cmt hỏi mật khẩu.

%d bloggers like this: