[18] QHPVT

6 thoughts on “[18] QHPVT

  1. một bộ truyện nhân văn, sâu sắc, đọc ở thời điểm này càng tăng thêm sự cao cả của ngành y,

  2. Thế nên mới nói nghề Y của chúng tôi, bạc như màu áo 😔😔😔

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: