[19] QHPVT

5 thoughts on “[19] QHPVT

  1. Wow~~ lúc anh ấy nói “xin lỗi em” thật sự đầy trân trọng a~~~

  2. Eo oi.. Mìn đọc truyện dịp phòng chống bệnh và vi rút thế này càng cảm nhận đc sâu sắc nội dung và ý nghĩa của truyện
    Cám ơn team nhiều

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận. Và đừng cmt hỏi mật khẩu.

%d bloggers like this: