[21] QHPVT

9 thoughts on “[21] QHPVT

  1. Đọc đoạn này nhớ dịch covid19. Dịch mà vẫn tụ tập lễ hội, tôn giáo, giáo đồ uống chung 1 bát nước được “ban phép”. Thực sự cảm thấy bất lực.

  2. thức hết cả đêm để cày cái này, trau chuốt quá không nỡ lướt qua luôn má ơi TvT

  3. Đúng là trong hầu hết trong tất cả truyện, đều phải có 1 quễ bánh bèo lm phẫn nộ chúng sinh:))) mô phật

  4. Sao có thể đợi đến tuần sau TOT chết chìm trong sự mong đợi TOT

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: