[3] QHPVT

10 thoughts on “[3] QHPVT

  1. Ông cha đã có câu ” mình nhặt đựo thì là của mình”, tộc trưởng vừa nhanh vừa gọn =)))
    Truyện hay quá ~ Cảm ơn chủ nhà đã edit ạ 😍😍😍

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận. Và đừng cmt hỏi mật khẩu.

%d bloggers like this: