Ngao Bính truyện – Chương 1

3 thoughts on “Ngao Bính truyện – Chương 1

  1. Thánh thần ơi, cưng muốn chết hà! Bính Bính cưn gquá cho ôm hôn cái nào!! Nhị ca trang cuối đẹp trai quá đi! Anh em thực là giống nhau!!!
    Cám ơn đã dịch ạ!!!

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

error: Content is protected!! Nghĩ gì mà đi copy?
%d bloggers like this: