Chung Tá

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tên truyện: Chung Tá

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Tương lai, tình hữu độc chung, oan gia, nhẹ nhàng, 1×1, HE

Couple: Kỳ Chính x Chung Tá

Tình trạng: Hoàn (Gốc) | Lết-ing (Biên tập)

Biên tập: Bạch Dược, Tiểu Phương | Chỉnh sửa: Tinh Vũ


Văn án:

Thân là loại người tiềm tàng nguy hiểm người nhắc đều phải biến sắc

Thật ra đời này Chung Tá không có theo đuổi gì quá lớn

Không thị phi cùng Kỳ Chính trải qua cuộc sống gia đình bình đạm

Ai ngờ vì một nhiệm vụ mà cướp đi mạng sống của Kỳ Chính

Trong đầu Chung Tá nghĩ: Nếu các người không để tôi sống yên, vậy tôi tác thành cho các người.

Lời tác giả:

1. Đây không phải trọng sinh! Không cơ giáp chỉ có chiến hạm.

2. Văn này còn có tên là “Người đàng hoàng tức nước vỡ bờ” “Chung thiếu dạy bạn cách làm người” “Mày không giết tao thì tao đây giết mày” “Chung thiếu hai mét tám” “Tìm một di vật khó vậy sao” đại loại đó.

Lời người làm:

Hố mới ~ Truyện của Nhất Thế Hoa Thường khá hạp gu tui nên tui ráng cày đây. Mỗi chương khá là dài, làm khá là mệt nên chắc tiến độ không khả quan mấy, có lẽ sang năm hoặc sang thêm năm nữa mới hoàn thành, xin đừng bỏ rơi tui~


Mục lục

001002003 004 ☆ 005  ☆ 006 ☆ 007 ☆ 008 ☆ 009

010 ☆ 011 ☆ 012 ☆ 013 ☆ 014 ☆ 015 ☆ 016 ☆ 017 ☆ 018

019 ☆ 020 ☆ 021 ☆ 022 ☆ 023 ☆ 024 ☆ 025 ☆ 026 ☆ 027

028 ☆ 029 ☆ 030 ☆ 031 ☆ 032 ☆ 033 ☆ 034 ☆ 035 ☆ 036

037 ☆ 038 ☆ 039 ☆ 040 ☆ 041 ☆ 042 ☆ 043 ☆ 044 ☆ 045

046 ☆ 047 ☆ 048 ☆ 049 ☆ 050 ☆ 051 ☆ 052 ☆ 053 ☆ 054

055 ☆ 056 ☆ 057 ☆ 058 ☆ 059 ☆ 060 ☆ 061 ☆ 062 ☆ 063

064 ☆ 065 ☆ 066 ☆ 067 ☆ 068 ☆ 069 ☆ 070 ☆ 071

End ♡

 

 

 

ĐỪNG CMT HỎI MẬT KHẨU! Đừng chọc nhóm dịch cáu. Hãy bình luận văn minh nhé.

1 Comment

%d bloggers like this: