[Release] Tình yêu của dã thú dưới những mùa trăng

[Release] Tình yêu của dã thú dưới những mùa trăng

Tên khác: Tsuki ha Michikake Kemono no Koi

Tác giả: Nojiro Guri

Thể loại: Yaoi, | Rating: 18+

Tình trạng: On-going

Giới thiệu:

Đang dịch ~

Lưu ý:

  1. Chap bị gạch → Chưa dịch.
  2. Ngày đăng dự kiến chỉ là dự kiến. Khi nào có chap mới ắt sẽ xóa dòng đó.
  3. Cấm sử dụng cho mục đích thương mại – Cấm reupĐã nhắc mà còn thực hiện thì đó là lũ vô học.

Mục lục:

Chương 1

Chương 2

Chương…

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: