Lảm nhảm…

Lảm nhảm…

Tình hình là wp của mình vừa đổi tên và cuối cùng mới phát hiện tên đã bị trùng…. với 1 wp khác…. Có lẽ trong 7 ngày này mình sẽ lại đổi tên (do kẹt page trên fb)…. Ai thấy phiền cho mình xin lỗi ;;__;; (sẽ đổi từ Hàn Vũ Tử Kỳ -> Hàn Vũ Cung -> Xích Ảnh Các)

Để tạ lỗi thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của HKT và không biết mọi người đọc Tiêm bạch thâm uyên chưa nhỉ? Mình sẽ làm 100 câu hỏi phu thê vấn đáp , nếu mọi người muốn thì…. Khụ … Mình sẽ cố làm xong trong tuần rồi up mọi người đọc…

Anw, rất xin lỗi về vụ bất tiện này. TTATT

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: