[Tổng hợp] Ghi chú linh tinh

[Tổng hợp] Ghi chú linh tinh

Như tiêu đề, mục tổng hợp những ghi chú đã đang và sẽ liên quan đến những dự án thực hiện của người lập.

Bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn chứ không phải tự mình tìm ra

Viết post này chỉ để dự phòng có gì sau này còn biết chỗ để nhớ mà mò 囧 (làm rồi không biết khi mới có thể update)


 

Page 1: Điện ảnh =:= Page 2: Võng du/mạng =:= Page 3: xx 囧 =:= Page 4: Other

 Page 5: Thành ngữ/tương tự thành ngữ


 

ĐIỆN ẢNH –  GIỚI GIẢI TRÍ

AA: Adobe Audition

AU: viết tắt của Alternaltive Universe, nghĩa là thay đổi không gian

Baby Shot: Gom sáng

Banana: Một thuật ngữ dùng để chỉ đạo diễn xuất cho Diễn viên trong diễn xuất. Cụm từ này mô tả kiểu dáng đi của diễn viên trước máy quay, đi hơi cong theo hình trái chuối trước ống kính Camera để tạo ra bố cục góc máy đẹp.

Bit: Một đoạn phim nhỏ nhưng nổi bật, người thường gọi là cảnh “Đinh” hoặc cảnh “ăn tiền”.

Blooper: Thuật ngữ dùng để tả về hành động diễn sai của diễn viên trong một bối cảnh quay, hoặc một lời thoại bị sai kịch bản

CCAV:  CCTV (China Central Adult Video)

Chính kịch: một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp, thường phản ánh sinh hoạt xã hội.

COLLAB: Collaboration. Nhiều người hợp tác với nhau để thực hiện một project nào đó.

First Team: Từ để chỉ các diễn viên chính, phân biệt với các diễn viên đứng thế khi đặt đèn.

N: Là ký tự viết tắt của chữ No Good, ám chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn.

-27/03/16-

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: