Thông báo

Thông báo

Tạm khóa 1 vài mục để điều chỉnh.

Khóa từ ngày 25/08/18, ngày mở lại “haha”

Trong thời gian này, nếu muốn tìm theo danh sách mục lục các bạn chịu khó tìm theo link này

Xin lỗi vì sự bất tiện ( ´•̥ו̥` )

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận. Và đừng cmt hỏi mật khẩu.

%d bloggers like this: