[Novel] Kẻ tuẫn đạo máu đỏ

[Novel] Kẻ tuẫn đạo máu đỏ

Tiểu thuyết: Bị hăm dọa bởi người đàn ông ở vị trí số một trong danh sách người bạn muốn được ôm ấp • Kẻ tuẫn đạo máu đỏ (Red Blood Martyr)

Tên tắt: Kẻ tuẫn đạo máu đỏ

Author: Narita Yoshimi

Artist: Sakurabi Hashigo

Nhà phát hành: Be Boy Plus Deluxe

Dịch giả: Đinh Đinh

Lưu ý: Câu chuyện này là hư cấu và không liên quan gì đến những con người, nhóm người hay sự kiện thực tế, v.v.

Cải biên từ [Manga] Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu.


Mục lục:

Nhân vật & Mối quan hệ

Chương mở đầu

Chương 1.1Chương 1.2Chương 1.3

Chương 2.1Chương 2.2 (26/04) ⋅ Chương 2.3 (03/05)

Chương 3.1 ⋅ Chương 3.2 ⋅ Chương 3.3

Chương 4.1 ⋅ Chương 4.2 ⋅ Chương 4.3

Chương 5.1 ⋅ Chương 5.2 ⋅ Chương 5.3

Chương 6.1 ⋅ Chương 6.2 ⋅ Chương 6.3

Chương 7.1 ⋅ Chương 7.2 ⋅ Chương 7.3

Chương 8.1 ⋅ Chương 8.2 ⋅ Chương 8.3

Một ngày

Lời bạt

Truyện ngắn viết theo yêu cầu bản giới hạn điện tử

 

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: