Tuyển nhân sự

Tuyển nhân sự

TUYỂN NHÂN SỰ

Nếu bạn cảm thấy mình làm được ở vị trí nào, hãy mạnh dạn liên hệ với nhóm qua: Gmail[email protected] hoặc inbox Facebook.

Deadline 5 ngày kể từ khi nhận được bài test.

Translator Japanese

Yêu cầu:

  • Trên 17 tuổi.
  • Trình độ ngoại ngữ lưu loát.
  • Khi dịch, bỏ hậu tố (-san, -kun, -chan…) và thay bằng đại từ khác phù hợp.
  • Không tham khảo bản dịch khác (nếu có).

Bài test: HERE


Redrawer

Yêu cầu:

  • Trên 16 tuổi.
  • Sử dụng photoshop trên máy tính.

Bài test: HERE


Typesetter

Yêu cầu:

  • Trên 16 tuổi.
  • Sử dụng photoshop trên máy tính.
  • Sử dụng đa dạng font.

Bài test: HERE

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: