Bảo vệ: Money – Ngoại truyện

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Money – Chap 10

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Money – Chap 9

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Saeki… – Chap 5

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Money – Chap 8

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: […kim ngân thì thầm] Chap 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Saeki… – Chap 4

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: The betrayer… – Chương 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ:  [Dakaretai Otoko 1st] Vol 8 – Chap 34

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.