Chào nhé mùa thu (2)

Tác giả: Huyền Rin Có người mãi đuổi theo chân trời Mải đi qua những tháng ngày hiện tại         Bóng thu đổ nhẹ nhàng từng cánh lá         Tiếng thu về mơ màng gió ngoài xa =====

Chào nhé mùa thu (1)

Tác giả: Huyền Rin Có ai đó ngóng đưa chút hương cốm non xanh mềm mượt của thu Hà Nội. Có ai đó vội đi ngang qua những tán sữa nồng nàn quyện chặt với gió và bỏ quên đi một người. ========