Xếp hạng
29th, it has 4K monthly views
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Oasis Translation Group
Năm phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
3 bình luận

Arata – quản lý một quán cà phê đã sắp 30 tuổi nhưng lại không thể quen với phụ nữ vì cây hàng quá cỡ của mình!

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh gặp Shinya, một cậu sinh viên rất nghiêm chỉnh và quá – ư – là – ngây – thơ, đồng thời cũng là một dị nhân hiếm… một Succubus nam.

Shinya phải hấp thu một lượng dịch thể nhất định mà Arata cũng rất sẵn sàng cho cậu thứ ấy.

English Scanslation: Cross the Oceans Scans (Từ chap 4 sử dụng bản dịch trên manga/go)