Xếp hạng
28th, it has 4.4K monthly views
Tên khác
Incubus-kun Can’t Do His Job
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Oasis Translation Group
Năm phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
6 bình luận

Nô lệ văn phòng bị liệt dương và một incubus cần cái đó của anh ta hơn bất cứ thứ gì.

Bài thi tốt nghiệp trường học ác quỷ dành cho incubus Alkeros là làm tình với một gã loài người cao cấp. Tuy nhiên, Kotaro lại mắc bệnh liệt dương do căng thẳng công việc và mất cân bằng đời sống.

Al quyết định chuyển về sống chung với Kotaro nhằm tạo cơ hội cho cả hai lăn giường, tuy nhiên, mọi chuyện dường như chẳng đơn giản như vậy…

Hôm nay đáng nhẽ phải là ngày tôi triển khai kế hoạch và khiến anh ta cương lên, vậy tại sao tôi lại là người bị đè ra thế này…!?