Xếp hạng
33rd, it has 2.2K monthly views
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Oasis Translation Group
Năm phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
0 bình luận

Vì một sự cố hồi còn bé, Ino dần trở nên nghe lời mỗi khi cậu bạn thời thơ ấu là Takaya chạm vào nốt ruồi của mình.

Tuy nhiên, nếu có một ngày người chạm vào nốt ruồi ấy không phải là Takaya thì sao…?!