[Release] My Little Honey [K project]

Tựa việt: Cục cưng bé nhỏ của tôi

[Release] Ienai Yakusoku [K project]

Tựa việt: Lời hứa không thể nói

[Release] Frailty [KHR]

Tựa việt: Dối trá