[Release] Frailty [KHR]

[Release] Frailty [KHR]

001

Tựa việt: Dối trá

Author: Peace Diner

Paring: 6927 – Mukuro x Tsuna

Waring: R18

Oneshot

DOWNLOAD (Có password)

P/s: truyện do 2 người làm (một tay mơ một hành nghề đã lâu) nên trông hơi ngộ và lời dịch không được mượt cho lắm =w=

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: