Home – Chap 4

6 thoughts on “Home – Chap 4

  1. Mình đã khóc rất nhiều ở chương trước…đơn thuần là mình đã đồng cảm với Maria. Dù bà ý đã làm vậy nhưng mình cũng sẽ không ghét bà ấy, một con người đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, giờ lại bị ruồng bỏ một lần nữa…haiz cảm xúc hỗn loạn thật

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: