Home – Chap 6.1

4 thoughts on “Home – Chap 6.1

  1. Thật đáng thương Alian! “Đáng kinh tởm”?Đó có chắc là từ của 1 người cha khi nghe được những lời cứu rỗi của con mình hay không? Có lẽ sẽ chẳng thứ gì cứu rỗi được sự thống khổ của em. Cuộc đời em thật bi thảm, không một từ nào miêu tả được sự đau buồn này

  2. “Bọn chúng đã cướp đi sinh mạng của người khác”…. Thế vị “cha xứ” kia vô tội à? Ông ta đã hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ, đã vậy còn không hề hối lỗi. Những gì ông ta nhận được là kết quả thích đáng mà? Tại sao việc giết một người bằng hung khí như dao hay súng thì được coi trọng còn hủy hoại một người từ bên trong thì không đáng để nói đến? Ngài cảnh sát à, hãy thử suy nghĩ đi.

  3. Bọn chúng đã “cướp” đi sinh mạng của người khác nhưng chính những người khác đã “cướp” đi sinh mạng của chúng từ lúc chúng “chỉ mới là những đứa trẻ”! Ngài cảnh sát đáng kính à! Vậy ai mới là kẻ có tội nặng hơn?

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: