Trang chủ – Doujinshi Tất diệt bàng bạch [Ennead dj]

Tất diệt bàng bạch [Ennead dj]

*Tất diệt: Nằm trong câu 生者必滅 (có sinh ắt có diệt – ai rồi cũng phải chết)

*Bàng bạch (hay còn gọi là bàng thoại): 1 loại thoại được sử dụng trong diễn kịch. Là lời nói nội tâm của vai diễn gửi đến khán giả, không phải tới các vai diễn khác. 


 

NOTE: Theo người Ai Cập cổ, linh hồn con người được chia làm 3 phần: Ka, Ba và Akh.

Trong đó “Ka” được hiểu như bản ngã hoặc thể kép của con người, và tiếp tục tồn tại sau khi con người đã chết. “Ka” sẽ hấp thụ năng lượng, hoặc được nuôi dưỡng bằng thức ăn để lại trong hầm mộ, giúp “ka” sống sót ở “thế giới bên kia”. 

“Ba” – hình thái gần nhất với khái niệm linh hồn trong hiện tại, có khả năng qua lại giữa hai thế giới. Mỗi đêm, thân xác đã chết phải hợp nhất với “ka” để giúp “ka” hấp thụ thức ăn, và “ba” có nhiệm vụ hoàn thành quá trình này. – 🙂 đừng hỏi ngộ, ngộ không biết gì hết, ngộ thật sự không biếtttttt đúng thì đúng sai thì sai nha các pồ.

*Duat: âm phủ/ thế giới bên kia.

ĐỪNG CMT HỎI MẬT KHẨU! Đừng chọc nhóm dịch cáu. Hãy bình luận văn minh nhé.

%d bloggers like this: