Coin – Chap 2

1 thought on “Coin – Chap 2

  1. Rồi thế là Minato-san né kiểu này thì còn lâu lắm
    Chắc lại hứa nếu Shin-chan mà đỗ đại học là thưởng lớn neh xong rồi he là vừa quá

Leave a Reply to hakhaphi Cancel reply

%d bloggers like this: