Home – Chap 6.2

6 thoughts on “Home – Chap 6.2

  1. Thật sự, đây là bộ manga hay nhất mà mònh từng đọc. Thật ý nghĩa và sâu sắc. Một tình yêu thật đẹp ❤. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều ❤️

  2. Đã đoán trước được là BE nhưng vẫn đau lòng. Khóc đến nghẹt cả mũi. Có gì đó, có lẽ lại là HE cho câu chuyện này.

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: