Khi bình minh hé rạng – Oneshot

3 thoughts on “Khi bình minh hé rạng – Oneshot

  1. vừa nghe bài It’s Magic vừa đọc vừa nổi da gà luôn, buồn thôi rrrr

  2. lần đầu mình thấy 1 bộ mà art đẹp thế này, thật sự rất thích luôn, nhưng cái kết buồn quá:

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: