[Cập nhật: Thông báo]

[Cập nhật: Thông báo]

25/01/16

Tạm ngưng đam mỹ tập trung làm yaoi/doujinshi vì ya/dou mình đã xin per xong hết rồi, không làm thì khó chịu lắm. Hiện tại đam mỹ đang có vài vấn đề nhỏ mình chưa giải quyết được nên cũng nhân thời điểm này để nghỉ. Sẽ không drop, chắc cỡ khoảng 1~2 tháng sẽ up đều đặn trở lại, chắc cũng không ai muốn đọc 1 chương hơn nửa tháng đâu nhỉ.

Hãy bình luận văn minh, không làm được thì đừng bình luận.

%d bloggers like this: