[TGR] Case 8

11 thoughts on “[TGR] Case 8

  1. Cứ mỗi lần có thời gian hẹn nhau là lại có chuyện là sao vậy nè 😓😓😓 Mà nhìn viện trưởng sao tui thấy lo lo á nhỉ!? Hy vọng sớm có chap mới 😅😅😅
    Trên hết, cảm ơn nhóm đã dịch nhiều lắm!!!❤❤❤

  2. If it’s not rude to ask, when will this chapter be available in english? Thank you for your hard work.

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: