Category: – Doujinshi

Anthology of Ennead

Tuyển tập các doujinshi ngắn và dài của Ennead của artist Mare Dịch và up khi chưa được sự đồng ý của tác giả nên TUYỆT ĐỐI không mang đi nơi khác! Chương truyện & Password Cuộc sống ở hiện đại Password: Mắt phải của Horus đại diện cho ai? (11 kí tự) Tất diệt bàng bạch Password: Mắt trái của Horus đại diện cho ai? (12 kí tự) P/S: Nhấn xung quanh nền trắng ngay dưới dòng “Chương truyện & Password” hoặc nhấn vào mũi tên sẽ hên xui hiện ra câu hỏi mật khẩu. Không hỏi đáp án… Read More

[ML] Hoan Nhan hệ liệt – Đồng nhân jx3

Hoan Nhan hệ liệt Tác giả: Mễ Trùng an (米虫 an) Password online: duongdoc Translator: Tiểu Bọ || Editor: Junki Hoan Nhan chi nhất Hoan Nhan chi nhị Hoan Nhan chi tam Online – Download Hoan Nhan chi tứ Hoan Nhan chi ngũ Online – Download Hoan Nhan chi lục Hệ liệt này nhóm chỉ có quyển 5 và raw 3, thành thử có lẽ trong thời gian tới sẽ không có những phần còn lại. Nếu trên mạng có những quyển đó, có thể báo để tụi mình làm tiếp, không thì phải chờ đến khi nhóm mua những phần đó.

loading...
error: Content is protected!! Nghĩ gì mà đi copy?